TIN TRONG NƯỚC
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện và tiêu chí hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp.
NÔNG THÔN MỚI
Khác với người miền xuôi, những người dân ở miền ngược cứ phải mắt thấy, tai nghe mới tin, mới làm theo. Cũng vì thế và để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn, ở xã Bản Xen, huyện Mường Khương....
THƯ VIỆN ẢNH